Blush
Sailing yacht
Perini Navi | 45.26 m | 2007
Luna
Sailing yacht
Perini Navi | 52.27 m | 1997
Full Moon
Motor yacht
$ 15,995,000
Feadship | 42.56 m | 2003
Xnoi
Sailing yacht
Perini Navi | 30.65 m | 2012

New listings

Phoenix
Motor yacht
$ 3,150,000
Azimut | 25.68 m | 2014
Ursus V
Motor yacht
€ 3,790,000
Canados | 27.02 m | 2018
Black Swan
Motor yacht
$ 10,800,000
Westport | 34.1 m | 2013
Yachti Ana
Motor yacht
€ 2,250,000
Azimut | 23.6 m | 2015
Ski
Motor yacht
Ski
£ 3,450,000
Sunseeker | 28.15 m | 2014